2009. november 8., vasárnap

2009. augusztus 14., péntek

Újra otthon... GYIMESEN

Hazám, Hazám, édes Hazám
Bárcsak határidat látnám!
Látom füstjét, de csak ennyit
Az ég alján lengedezni…

Mind azt mondják, nem a füstje,
Mind azt mondják, nem a füstje.
Mer’ a nagy hegyeknek ködje,
Mer’ a nagy hegyeknek ködje.

Fölmegyek én egy nagy hegyre,
Annak is a tetejére…
Onnan nézek Hazám felé,
Édesanyám háza felé.

Én Istenem, rendelj szállást,
Mer’ meguntam a bódorgást.
A bódorgást, a vándorlást,
Az idegen földön lakást.

Édesanyám gyújts gyertyára!
Hazaérek vacsorára.
Hadd egyem egy jó vacsorát,
Amit Édesanyám csinált.

Arra kérem Istenemet,
Arra kérem Istenemet,
Hogy el ne hagyjon engemet,
Hogy el ne hagyjon engemet!


Gyimesi arcok...


2009. május 1., péntek

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag!

Zsolt 148,1-3

2009. április 21., kedd

A LEGKISEBB KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS JÉZUS

A sátán azt a kötelességet rója az emberekre, hogy öljenek, lopjanak, csaljanak, hazudjanak. Nincs más lehetőség ebben a helyzetben, mint kijátszani a Jézus-kártyát. Magyarországon az a baj oka, hogy nem tudunk közös nevezőre jutni, pedig két tört szám összeadása csak akkor lehetséges, ha a nevezőben ugyanaz a szám van. A nevező nem szaporodik, csak a számláló. Legkisebb közös többszörös csak Jézus lehet, de nekünk mintha nem kellene – mondta lapunknak Balczó András olimpiai és világbajnok öttusázó, a nemzet sportolója...

– Élesen bírálta a demokrácia intézményét a Baross Társaságban tartott előadásán. Tévúton járunk?
– Voltak fenntartásaim 1989-ben a demokráciával kapcsolatban, mégis meglepett, hogy ekkorát kellett csalódnom. A jó szándékú emberek a rendszerváltozáskor azt hitték, a kezükbe veszik sorsuk irányítását. Eltelt húsz év, amelynek záróakkordja 2006. október 23. volt, amikor előre kitervelt módon szembesítettek bennünket ezzel: marha magyarok, vegyétek már tudomásul, semmi közötök nincsen a hatalomhoz, az országotokhoz, azt csinálunk veletek, amit akarunk! A demokrácia a látszatkeltés államformája, ami a pénzvilág urainak nagy lehetőség. Sokan szívják a fogukat, hogy ezt mondom, rengeteg ember próbálja elmondani, amit lát, de meg akar maradni történésznek, mérnöknek, újságírónak, tanárnak, fodrásznak, ezért végül inkább nagyon finoman melléfogalmaz, miközben nincsen más lehetőségünk, mint kimondani: azt tesznek velünk, amit akarnak. Ki kell mondani, hogy teljesen kilátástalan a helyzetünk.

– Reménytelen is?
– Antall József azt mondta: tetszettek volna forradalmat csinálni! Mit értünk volna a forradalommal? A titkosszolgálatok rendkívül kifinomult eszközrendszerrel, provokátorokkal bármit meg tudnak szervezni: a tévészékház ostromát, 2006. október 23-át. Ha forradalmat csinálnánk, sem érnénk el semmit, odaküldenék a beépített embereket, elkezdenének törni-zúzni, és az egész ügyet félrevinnék. Csak az maradt, hogy kimondjuk azt, amit látunk, akkor is, ha ez egzisztenciális veszélyekkel jár. Jézus azt mondta: "Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem, ami pedig ezeken felül van, az az ördögtől való." Minden nemzet olyan erős, amilyen arányszámban vannak benne azok az emberek, akiknek a meggyőződésük követése fontosabb, mint a bármi áron való életben maradás. 1956 ezért volt óriási, mert kiderült, hogy Magyarországon nagyon sok hős volt. Ma mintha rosszabbul állnánk ebben a tekintetben is.

Az elvarázsolt nemzet

– Önzőbbek vagy gyávábbak vagyunk?
– Talán a bátorság hiánya nagyobb. 1956-ban 12 napon át egy különleges, elmesélhetetlen állapotban voltak az emberek. Ez és a forradalom így nem ismétlődhet meg napjainkban. A hatalom mostani birtokosainak egy, az etnikumok egymás ellen fordításával kirobbanó polgárháború gyönyörűség lenne. 1956-ban félelemérzet nélkül voltam ott a Sztálin-szobor lerántásánál, október 25-én az Astoriánál, ahol az emberek virágcsokrokkal szelídítették meg a tankokat. November 3-án két nővéremmel hazaindultunk a fővárosból Nyíregyházára. Autóstoppal Debrecenig jutottunk, ahol két testvérem a nagyerdei leánykollégiumban szállt meg, engem elküldtek éjszakára aludni a forradalmi tanácsra. Bementem, kaptam vacsorát, és lefekhettem a folyosón egy zárt ajtó előtti priccsre. Hajnalban orosz kiabálásra ébredtem. Az előtérben már rengeteg fegyver volt kupacban, és elvittek bennünket egy orosz laktanyába. Tizenhatunkat egy kétszer három méteres cellába zsúfoltak, ahol vezényszóra háromóránként egyszerre fordultunk egyik oldalunkról a másikra. Eközben Nyíregyházán elterjedt a híre, hogy meghaltam. Azt beszélték, hogy egy nyíregyházi öttusázót lelőttek. Szüleimhez 10-12 kilométerről jöttek kondoleálni, hogy Bandika meghalt. Valóban szívlövést kapott egy nyíregyházi öttusázó, Hegedűs István, akinek képe a régi papír húszforintoson szerepelt. Az oroszok végül elengedtek, amikor testvéreim egy tolmács segítségével elmondták, hogy mit kerestem ott éjszaka.

– 1956 csodája az lehetett, hogy a hit erősebb volt az egzisztenciális félelemnél?
– Az ember csodálatos képességgel van megáldva arra, hogy önmagát becsapja. A gőg az embert süketté és vakká teszi. Ha valaki elért valamit, és azt gondolja, hogy az az ő izzadmánya, az előbb-utóbb tévedésbe, önimádatba esik, és menthetetlenül elbukik. Jézust azt mondja: "Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." Miért ne lehetne nélküle férjhez menni, pláne elválni, házat építeni, kocsit cserélni? De ez, ahogy Jézus mondja: a semmi. A valami az a lelki állapot, amelyet a magyar nyelv úgy fogalmaz, a boldogság állapota. A Biblia görög eredetijében a készenlét, éberség, alkalmasság állapotának kifejezése szerepel itt. Az ember ekkor szoros kapcsolatba kerül Teremtőjével, nincsen benne félelem, tanácstalanság. Cselekedetei is másként hatnak a környezetére, Jézus szavai szerint ilyenkor "elközelített" a mennyeknek országa.

– Milyen állapotban van ma a nemzet?
– Elvarázsolt állapotnak nevezném, amit a tévé, rádió, az újságok kilencven százaléka tart fenn. Manipulálják, becsapják az embereket, és elfojtják bennük a keresés bátorságát. Ezt azok működtetik, akik az anyagi javak zömét birtokolják, a túlerejük olyan, mintha Dávid állna Góliáttal szemben. A világ működését úgy érthetjük meg, hogy elfogadjuk, jelen van benne az Isten és a sátán, és mindkettőnek végcélja az ember lelkének megszerzése. Sokan azt hiszik, ha őszintévé válnak, elvesztenek valami olyat, ami a nyugalmuk forrása, ezért nem mernek igazmondóvá válni. Azok, akik a közösség ügyeiben megszólalhatnak a lapokban, a tévében, a rádióban, úgy tesznek, mint az a bokszoló, aki egy milliméterrel ellenfele álla előtt megállítja az öklét, vagy a tűzoltó, aki odamegy a tűzhöz a locsolócsővel, de abban nincsen víz. Az álság, hamisság, hazugság hatalmas kísértés az embernek, amíg fel nem ismeri, hogy őszintének lenni annyi, mint megpihenni. A színlelés halál.

A sátán lánca

– Gyurcsány Ferenc hírhedt őszödi beszédében idézte az 1956-ban elhangzott mondatot: hazudtunk reggel, délben....
– A diktatúrában, amelyben élünk, semmi lehetőségünk nincs, mindenből teljesen ki vagyunk rekesztve. Egyik elismert közgazdászunk sajnálkozva írja, hogy nem sikerült megtalálni a helyes közbeszédet. Miért? Helyes közbeszéd nincs. Nem lehet mást mondani, mint amit látunk. A kétszer kettőre nem lehet semmilyen más választ adni, mint azt, hogy négy. A Rákosi-érában, Kádár alatt háromra vagy ötre változott, a nyolcvanas évek felé 3,9-re, 4,1-re enyhült az eredmény. A rendszerváltás után a liberálisok azt mondták: kétszer kettő körülbelül négy. Kétszer kettő radikálisan, tolerancia nélkül négy, ki kell mondani, ez az egyetlen esély az előremenetelre. Az egész hatalmi rend a hazugságra épít. Hagyjuk magunkat hazuggá tenni, mert az igazmondást bünteti a sátáni hatalom, amely a pénzvilágnak az ura. A sátán lánca a pénz. Az egész nemzet abba fulladt bele, hogy beleült a hazugságokba, nem merte az életét, az egzisztenciáját kockáztatni azért, hogy a fehérre azt mondja, fehér, a koromra azt, hogy fekete.

– Folytathatnánk azzal, önt idézve, hogy Magyarország zsidó hódoltsági terület, és nincs más megoldás magyaroknak és zsidóknak, mint elfogadni Jézust Isten egyszülött Fiának?
– Évekkel ezelőtt egy élő televíziós adásban mondtam el ezt a mondatot. Utána a barátom, aki a véreskezű Kelemennek – ő írta alá Tóth Ilonka halálos ítéletét – a veje volt, és szoros kapcsolatban állt zsidó vezetőkkel, elmondta nekem, hogy az elhangzottakra annyit válaszoltak: "Igaz, amit Balczó mond, de miért kell azt kimondani." Hát, itt van a kutya elásva. Szavaimban nincsen gyűlölet, ez olyan tény, amelyet ha nem merünk kimondani, eladjuk az életünket, és maradunk a halál állapotában.

– Az átlagember erre azt mondja: na jó, ezt Balczó András olimpiai és világbajnok kimondhatja, de én büntetlenül nem.
– Nem a személyen, hanem azon múlik, van-e erő bennünk ahhoz, hogy önérdekünk rovására kövessük a szabad akaratunkat. Ehhez szükséges az a többlet, ami az Istennel való találkozással indul el az emberben. Különösen a nagy tudású emberek vannak kitéve annak a veszélynek, hogy nem akarnak a Teremtőre hagyatkozni. Az értelem alkalmatlan eszköz arra, hogy az ember érintkezésbe kerüljön Istennel. A kommunizmus maszlaga, hogy a halál után semmi nincs, és ennek megfelelően kell tevékenykedni. Olyan ez, mintha a síkfutás rajtjánál készülődők azt látnák, hogy a célnál egy sziklafal emelkedik. De ha valaki tudja, hogy az nem egy sziklafal, hanem csak egy annak látszó tapéta, az az utolsó pillanatig erőlködik, átszakítja a papírt, és győz. Egyetlen eszköz maradt a kezünkben, megérteni Jézus szavait. "Nekem adatott minden hatalom / Mennyben és földön. / Ki Istenének átad mindent, / Bizalmát csak belé veti, / Azt csudaképpen őrzi itt lent, / Ínség, baj közt is élteti. / Ki mindent szent kezébe tett, / Az nem fövényre épített." Nincs más lehetőség mint megjátszani a Jézus-kártyát a sátánnal szemben, amely azt a kötelességet rója az emberekre, hogy öljenek, lopjanak, csaljanak, hazudjanak. Az ember értelmének és szívének kapcsolata csak akkor alakul ki, ha a kettőt összeköti a hit. Magyarországon az a baj oka, hogy szerteszét vagyunk darabolódva. Nem tudunk közös nevezőre jutni, pedig két tört szám összeadása csak akkor lehetséges, ha a nevezőben ugyanaz a szám van. A nevező nem szaporodik, csak a számláló. Legkisebb közös többszörös csak Jézus lehet, de nekünk mintha nem kellene.

– Hosszú volt az Istenhez vezető útja?
– Amikor az ember csalódik, megrogy abban a tevékenységben, amit a boldogság forrásának tekintett, akkor megnyílik a lehetőség, hogy eljusson Istenhez, akitől a teljes és maradéktalan boldogságot kaphatja. Ha el is érjük a céljainkat, szükségszerűen csalódni fogunk. Mindenki azt várta tőlem, hogy a világbajnokságon, az olimpián jól szerepeljek. Bekerültem egy gödörbe, tudtam, hogy nem megy, nem tudok megfelelni az elvárásnak, amit kívülről akasztottak rám, és magam is tupíroztam a vágyat. Elszakadt a lelkem mélyén egy húr, úgy éreztem, alkalmatlan vagyok. Azt kérdeztem: miért nekem kell világbajnokságot nyernem? Vannak itt sokan, fiatalabbak, tehetségesebbek, mint én. Ha valaki azért szeret engem, mert olimpiai- és világbajnok vagyok, annak a szeretete nem ér semmit, engem kell szeretni, Bandit! Ebben a pillanatban azt mondtam: nem érdekel! Befejeztem a dühöngést, és elfogadtam, hogy csalódtam magamban. Csalódásban az ember rákényszerül, hogy leszálljon a lelke mélyén emelt trónról, és átadja a helyet Istennek, aki elfoglalja az egyedül őt megillető helyet. Ő azonnal fizetni kezd, de a fizetőeszköz nem aranyérem, új kocsi vagy új lakás, hanem az a lelkiállapot, amelyre teremtett bennünket. Az az ember érzése ilyenkor, hogy nincsen veszíteni valója, megérkezett. A jelen kitágul, furcsa derű lesz úrrá az emberen, és állapotszerűen éli meg a szeretetet.

Isten kegyelmére várva

– Egyszerűnek tűnik: a magyarságnak meg kell térnie!
– Az alapvető változásokhoz katartikus eseménynek kell bekövetkeznie. A történelemben számos példa van rá, hogy egy nemzet talpra állt. Finnországban a nagy ébredést az indította el, hogy egy teológiát nem végzett parasztpróféta prédikálni kezdett. Lengyelországban a 20. század elején Pilsudsky, a hetvenes évek közepe táján Lech Walesa személyiségén keresztül indult el hasonló folyamat. Ha Magyarországot Isten megszánja, ad neki egy vezéregyéniséget, aki lehet fűszeres, katona, pap vagy szódás, nem lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy nem az lesz a vezető, akit mindenki jó szónoknak és termetre és kinézetre is megfelelőnek tart. A Bibliában sok hasonló történet van. Isten megszólítja Gedeont: te szabadítod meg a népet fogságából. Attól kezdve nem azt csinálta, ami feltétlen logikus lett volna, hanem amit Isten mondott neki. Amikor a midjaniták 130 ezres sereggel megtámadták Izraelt, Gedeon 32 ezer embert szedett össze. A harc előtt azt mondta, aki fél, menjen haza! Maradt tízezer harcos. Azokat meghajtotta a sivatagon át, megszomjaztak. A folyóhoz értek, és megnézte, ki iszik fejét a vízbe hajtva, mohón, mint a kutya, és ki az, aki a vizet markába véve oltja szomját. A mohó embereket elküldte maga mellől. Csak háromszázan maradtak, de velük a túlerővel szemben is megnyerte a csatát.

– Magyarán, hiába az összefogás, a sokak által sürgetett nagykoalíció, szakértői kormány egyebek, alázat és Istenbe vetett hit nélkül nem megy. Ebből a megközelítésből másként hat a közelmúltban megbukott Gyurcsány Ferenc mondata, amely szerint Szűz Mária levette kezét az országról, csak mi maradtunk.
– Tudom, hogy van a baloldallal "haverkodás", de ez olyan, mintha a tyúkok meghívnák baráti beszélgetésre a rókát. Baloldalinak lenni az istentagadás fedőneve. Mindenki tudja, ott azt vallják: megoldjuk a dolgokat, Isten ehhez nem kell. Az ilyen ember, az ilyen közösség a sátán potenciális alanya. A hatalom igazi birtokosait nem ismerjük név szerint. Akik általunk láthatók, azok csak a helytartók, nekik annyi hatalmuk sincs, hogy egy legyet agyoncsapjanak. Mielőtt az ország élére ültették ezeket az embereket, rablási lehetőséget biztosítottak nekik, hogy utána legyen mivel zsarolni őket. Zsarolhatatlan személy nehezen tud bekerülni abba a közösségbe, ahol valóban lehet a nemzet ügyeire hatni. A zsarolhatatlanság ennek a körnek a szemében bűn, az alkalmatlanság jele.

– A helytartók tisztában vannak vele, hogy ők helytartók?
– Félrevezetettek. Megmagyarázták nekik, hogy a módszer, amelyet követniük kell, záloga annak, hogy a világban rend legyen. Ezek az emberek bizonyára hasznosnak tartják tevékenységüket. Nem állíthatjuk róluk, hogy ne lennének intelligensek, okosak. Ezek a képességek összeférnek a gonoszsággal, de a bölcsesség nem. Az utóbbi az Isten létéről való biztos tudást feltételezi. Az angliai vonatrablás megszervezője is okos volt. A kérdés az, hogy mire használta képességeit. A késsel lehet kenyeret szelni, de arra is lehet használni, amire Hasfelmetsző Jack. A Jelenések könyve szerint megalakul majd az Antikrisztus birodalma, amelyben egy pénz és egy kormány lesz. Most zajlik a kiválasztás, ki támogatja ezt, és ki nem. Akik a nemzettudat megtörésén munkálkodnak, kiszolgálói akarnak lenni ennek az erőnek. Sokkal könnyebb egy nemzet feletti uralmat megszerezni, ha a tudata nem működik, ha kiiktatják azokat a tényezőket, amelyek a nemzettudatot formálják, növelik. Az egészségügy és a sport leépítése, a pénz megvonása ezzel függ össze. A háttérben meghúzódó hatalom szándéka kiolvasható: a faji alapon elkülönült zsidó kisebbségben különös vágyódás él Magyarország iránt. Az Európa középpontjában élő magyarság rendelkezik valamilyen felkentséggel: az egy főre jutó Nobel-díjasok, a költők száma kiemelkedően magas. Tízszer annyi dallamgyökkel rendelkezünk, mint ebben a tekintetben mögöttünk lévő második leggazdagabb ország. A jó dallamot, és a verset nem az agy szüli, az ihlet felülről érkezik. A probléma az, hogy erről a többletállapotunkról ők sokkal többet tudnak mint mi.

2009. március 26., csütörtök

Az alábbi írást teszem közzé. Nem riogatás csak sajnálatos tény. Talán, ha többen tudunk róla, még lehet esélyünk a kivédésére.


Gondolatok az egészségügyi központokat építgető izraeliekről

Állami népirtás formái a XXI. században - a liberális egészségügy és az Izraeli érdekek véletlen egybeesése Magyarországon


A globális éghajlatváltozás miatt a világon, így Európában is egyre kevesebb az élelmiszer és az ivóvíz. Magyarország geopolitikai szerepe emiatt felértékelődött, bár mi erről nem tudunk idehaza. Csak mi nem tudjuk magunkról, de minden külföldi befektető tisztában van ezzel a ténnyel és ezt titkolják előlünk! Az ásványvizeink aranyérmesek a világbajnokságokon, a gyógyvízben lubickolunk, mialatt Görögországban, Spanyolországban és Izraelben (!) tanker hajókkal importálják az ivóvizet! Nem gyógyvizet, közönséges ivóvizet! Tankerokkal, akár az olajat! Érdekes, nem? Olaj helyett van ezer alternatív energiaforrás, de ivóvíz nélkül nincs se emberi, sem más élet a Föld nevű bolygón... Trianon után hazánk teljesen agrárországgá vált, ez sajnálatos tény. Vessük össze a két dolgot! Egy agrárország termékeit egy globális éghajlati változás közepette nem akarják megvásárolni, vagy, ha megveszik, önköltségi ár alatt teszik meg?! Nem logikus, ugye? Dehogynem... Ebben az évben ez kezdődött a meggyel, folytatódott a gabonákkal, most folyik az almával! Szép lassan mindenki rájön, hogy az élet minden területén a magyar nemzet megsemmisítése zajlik. Nem tíz, húsz, vagy száz év múlva, hanem napjainkban. A folyamat egy előre megírt forgatókönyv alapján zajlik. ...és kik a végrehajtók? A mostani kormány már nem primitív kubikosokból, esztergályosokból áll, hanem főiskolát, egyetemet végzett janicsárokból. Mi egyre többször, egyre többen ellenállunk, mire ők hangosan méltatlankodnak, gyaláznak bennünket!

Ők már nagyon jönnének, de a Kárpát-medence lakott! Nekik sürgős a kiirtásunk, belaknák már végre az üresen tátongó lakóparkokat, kellene a magyarok élettere! Miért írok ebben a témában? Az élet minden terén folyik ez a "nemzetellenes hidegháború! ", illetve állami népirtás. A gazdák csodálkozva mennek tönkre, azt hiszik, csak velük történik mindez! Tévednek.

Tehát írnék néhány tényt.

A Magyar Orvosi Kamara néhány éve élesen tiltakozott az újfajta receptek bevezetése ellen. Azért voltak újak a receptek, mert a BNO-kódot fel kell rajtuk tüntetni. A BNO- kód nem más, mint a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának jelölése, ami az Orvosi Kamara szerint stratégiai fontosságú nemzetbiztonsági adat - mondták ők - !

Így van. Azóta pár év eltelt, gyakorlatilag Magyarország egészségügyi állapota feltérképezésre és feldolgozásra került, valakik pontosan tudják a magyar népességre jellemző betegségeket. Többször emelték a gáz , az élelmiszer és általában a megélhetés feltételeit. (Borzasztóan elgondolkodtató az is, hogy folyamatosan emelik a gáz árát, és azon töpreng a kormány, melyik vezetéken jöjjön a drága gáz: a Nabuccón, vagy a Kék Áramlaton. Közben csak a Makói árokban több mint száz évre elég gázt termelnek ki a lábunk alól - a kanadai befektetők!)

De nem csak ezek drágultak. A tipikusan magyar betegségek gyógyszereit több alkalommal 2-3 szorosára emelték! Több alakalommal, 2-3 szorosára! Ezen gyógyszerek hiánya veszélyezteti az életet, mivel a magyar populáció tipikus betegségeiről van szó, ezért logikusan a magyarok életeit veszélyeztetik... Csak egy dolog, a magas koleszterinszint, vagyis a csendes halál gyógyszere igen érdekes dráguláson esett át többször, a támogatásuk lecsökkent ... Furcsa? Minden recept közepén rajta van a BNO-kód helye, kötelező kitölteni, és az adat feldolgozásra kerül... Aki nem hiszi, nézze meg! Szóval most teszik tönkre a gazdákat végleg, de van egy ördögi csel nálunk, az egészségügyben is. Egyre több munkáért egyre kevesebb pénzt kapunk. Kesztyűs kézzel teszik mindezt! ...és hogyan? A rendelőben, az alapellátásban teljesítményfinanszírozás van. Több munka, több beavatkozás - egy pontrendszer alapján - több pénzt jelent. Elvileg. Logikus. Mégis egyre több orvos megy külföldre dolgozni, elegük van. Aki marad, az túlterhelt, fásulttá válik!

De miért? A magyarázat egyszerű! Meg van határozva, hogy egy adott rendelés alatt hány beteget láthatunk el! Kevés az orvos, sok beteget kell ellátnunk, de a finanszírozó meghatározza, egy emberre mennyi időt KELL fordítanunk! Jó sok időt, természetesen! Tehát hiába lát el az ember 25-30 beteget egy nap alatt, a finanszírozó nem veszi figyelembe csak a töredékét, és természetesen NEM fizeti ki a kezelést. Teljesítményfinanszírozás van, de csak néhány beteg ellátását fizetik ki, ami nem fedezi a rendelő fenntartási költségeit!

Döbbenetes?

A rákbetegek várólistán várnak a szívbetegekkel és a többi halálraítélttel. (Olyan ez, mintha a vízben fuldoklóhoz odaeveznének és rászólnának, hogy majd holnap kimentünk a vízből, addig maradj csendben!) Ez az állami népirtás egyik formája. Csak egy módja a sok alkalmazott közül! A súlyos betegek belepusztulnak a liberális reformba, mi, alapellátók "csak " tönkremegyünk. De! A csőd szélén álló alapellátást végző településeket befektetők járják. Rendkívül kedvező az ajánlatuk. Egészségügyi központot építenének minden nagyobb településen, a költségeket ők állják! Micsoda tőkeerősek lehetnek ezek a befektetők, ugye? Semmi mást nem kérnek, csak azt, hogy egy patikát is működtethessenek a központ mellett és az orvosi praxisjog ne lehessen az orvosé, hanem a befektetőé. Az orvosok így egyszerű alkalmazottak. Mi ebben az érdekes? A "tőkeerős" befektető egy izraeli cég, természetesen. Viszont van egy apróság! Az egészségügyi központok létesítését az állam támogatja. Az állam ad 90% tőkét a MI pénzünkből, a befektetőnek csupán 10% önerőt kell biztosítani. Az egészségügyi központok építéséhez szükséges 90%-os állami támogatást csak egy pályázó nyerheti meg. Olyan, mintha a pályázatot testre szabták volna.

Ugye nem kell elmondanom, kire van szabva az egész. Itt a kirakós játék utolsó mozaikja is összeáll! Ez a gépezet, ami ellenünk működik, janicsárokat alkalmaz. Ha egy janicsár tudatosan épített hamis varázsa megkopott, teletömik a zsebét a MI pénzünkkel, és az röhögve félreáll. Jön a következő végrehajtó janicsár, az újabb hamis illúziókkal. Nem a janicsárt kell kiütni, mert azok sohasem fogynak el, hanem azt, aki a küldetéstudattal ellátja és ellenünk beveti. Mivel a másik fél szervezetten működik, mi is csak szervezetten, egymással összefogva vehetjük fel a harcot, nincs más megoldás. A tönkretétel szép lassan mindenkit elér, társadalmi, gazdasági helyzettől függetlenül - kivéve a politikusokat és azokat, akik végrehajtják a népirtást .

Mert egy harchoz két fél kell: a támadó és a védő! A harc kimenetelét valamelyik fél gyengesége dönti el! A magyar sohasem állt gyenge hírében. Akkor mi a gond?

2009. március 22., vasárnap

„Ha visszanézek a megtett útra, hol jártam eddig, belé fogózva, a szívem hálás, magasztal Téged, Köszönök mindent Jézus, Tenéked.”

„Ha visszanézek a fájdalomra, csodára, szépre, s vidám napokra, a szívem hálás, magasztal téged, Köszönök mindent Jézus, Tenéked.”


„Ha visszanézek, könny gyűl szemembe, sok hűtlenségem jut az eszembe. A szívem hálás, magasztal Téged, Köszönök mindent Jézus, Tenéked.”


„Ha visszanézek, jövőm is látom, hogy vár a célnál égi barátom. A szívem hálás, magasztal Téged, köszönök mindent Jézus, Tenéked”.

MAGYAR IMÁDSÁG

Uram, egy népért könyörgök:
Fordítsd felé szent orcád!
Szíved ajtaján, ím zörgök:
Tied hatalom és ország!

Uram egy népért könyörgök:
Sokszor káromol az ajka,
Szenteld meg ajkát, s felzendül
A legszebb zsoltárszó rajta.

Uram egy népért könyörgök,
A szíve sokszor oly konok.
Hódítsd meg, s akkor e szív
Lesz majd királyi zsámolyod.

Uram, egy népért könyörgök,
Minden van és mégis szegény:
Mert Nélküled árva koldus
Aranyhalmai tetején.

Uram egy népért könyörgök:
Mindig szabadságra vágyott,
De bűnei bilincséből
Tehozzád alig kiáltott.

Uram egy népért könyörgök:
Annyit folyt könnye, s vére!
Ajándékozz arcára mosolyt
És vidám Napot egére!

Uram egy népért könyörgök:
Érezze, mindig szeretted.
Gyógyítsad meg a vakságát,
S ragyogjon felé Kereszted!

Uram, egy népért könyörgök:
Magyar népemért most, sírva.
Imádságom szívembe van
Örök betűkkel beírva.

SZÉNÁSI Sándor

2009. március 21., szombat

Életem immár lassanként elér,
törékeny bárkán, tenger viharán át,
a közös révbe, ahol számadását
adja jó s rossz tettéről, ki betér.

Most látom, a szenvedélyes szeszély,
mely bálványommá a művészet álmát
tette, valójában milyen sivárság,
s milyen kín a vágy annak, aki él.

Szerelmi álmok, hiúk, üresek!
mi lesz most, hogy két halál is közelget?
Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám.

Már nem nyugtat meg véső és ecset;
egyet kívánok: az égi szerelmet,
mely karját tárja felénk a keresztfán.


(Michelangelo élete végén írt verse)

2009. március 4., szerda

"NAGY A VILÁG, S AMILYEN NAGY,
TE SZÉKELY NÉP OLY KICSINY VAGY.
DE NAGY A LELKED NAPVILÁGA,
S VILÁGÍT A NAGYVILÁGRA!"

2009. február 23., hétfő

"Amikor abszolutizálják, ami nem abszolút, hanem relatív, ezt úgy
hívják: totalitarizmus. Ez nem felszabadítja az embert, hanem
megfosztja méltóságától, és rabszolgává teszi. Nem az ideológiák
mentik meg a világot, hanem egyedül az, ha az élő Isten felé
fordulunk, aki teremtőnk, szabadságunk kezese, az igazán jó és igaz
záloga. Az igazi forradalom egyedül a gyökeres Istenhez-fordulásban
áll, aki mértéke annak, hogy mi a helyes, és egyben maga az örök
szeretet. S mi más menthetne meg minket, ha nem a szeretet?"
- XVI. Benedek -


Kedves Olvasó!

Olyan könyvet tart a kezében, melynek címe talán rejtély Ön előtt. Alig van, aki tudja, mit jelent a "gender", az Európai Unió nyomására a "gender mainstreaming" mégis a politika "vezérelve" és "mindent átfogó feladata" lett. A férfi és nő közti nemi megkülönböztetésre használt régi "sex" szót az ENSZ-ben és az Európai Unióban felváltotta a "gender" fogalma. Ez a fogalom azt sugallja, hogy minden szexuális orientáció - heteroszexuális, meleg, leszbikus, biszexuális és transzszexuális - egyenértékű, és a társadalomnak ezt el kell fogadnia. Célja a "kényszer-heteroszexualitás" meghaladása és egy új ember megalkotása, akinek szabadságában áll szexuális azonosságát megválasztani és kiélni - biológiai nemétől függetlenül. A "gender mainstreaming"-nek való ellenszegülés diszkriminációnak minősül, és ezért diszkriminációellenes törvények segítségével büntetőjogilag üldözhető. A gender-ideológia a nyilvánosság háta mögött férkőzött be az állami intézményekbe, az egyetemekre, az iskolákba, sőt az óvodákba is. A political correctness lényegi magjához tartozik ezen ideológia elsajátítása, vagy legalább elterjesztésének előmozdítása az elhallgatás segítségével. Az ellene szót emelőknek kirekesztéssel, munkahelyvesztéssel és - közéleti szerepüknek megfelelően - kemény támadásokkal kell számolniuk a média részéről. A kereszténység elleni harc a tulajdonképpeni cél, mert a keresztények hisznek abban, hogy Isten az embert "saját kép-mására, férfinak és nőnek" (vö. Ter 1,27) teremtette, önmaga szerető odaajándékozására és termékenységre hívta meg, és arra tette képessé. Minden igazság kizár más igazságokat. "Ha az ember például kiáll heteroszexualitása mellett, akkor gyanús lehet: nem állítja-e ezzel egyben azt is, hogy a homoszexualitás objektíve helytelen? Ez pedig azt a szemrehányást vonhatja maga után, hogy csorbítja a homoszexuálisok méltóságát, és így a velük szembeni diszkriminációra uszít. Következésképpen az igazságtól egyenes út vezet az üldözéshez. Akik a kereszténységet tönkre akarják tenni, kerülik az értelmes vitát. Az Egyház bűneit sorakoztatják fel, hogy kitöröljék a világból az Egyháznak a bűnből való megtérésre szóló figyelmeztetését. Szidják a kettős erkölcsöt, mert az erkölcsöt magát nem viselik el. Toleránsnak és pluralistának tüntetik fel magukat, hogy elhallgattassák az igazságra való felszólítást. Korunk el akarja velünk hitetni, hogy túlságosan nehéz lenne, nem lenne emberhez méltó megtartani ezeket a parancsokat. Ez része a relativizmus nagy hazugságának. Igen, valóban elve-szítjük az útirányt és visszatalálunk, elesünk, és újból föl-kelünk. Ám mi van akkor, ha föladjuk az útirányt, ha egyénileg és társadalmi szinten is felhagyunk azzal, hogy a jóra törekedjünk, és ezt még jónak is nevezzük? Olyan örvénybe kerülünk, amely Istentől egyre távolabb sodor, és így olyan igát veszünk a nyakunkba, amely összenyom, ahelyett, hogy a parancsokat tartanánk meg, amelyek felemelnek. A gúzsba kötöttség meglátszik felvilágosult, állítólag racionális társadalmunknak az útirány megváltoztatására való képtelenségén. Korunk tragédiája az, hogy a kultúra hatalma a parancsok be nem tartására kényszerít minket, és elnyomja a lelkiismeret hangját, amely tudja, mi igaz és jó. Nem azok a szabadság lerombolói, akik megtartják a parancsokat, és másokat is erre tanítanak, hanem azok, akik a szabadság és a tolerancia köpönyegébe bújva ellopják az emberektől a jóra való irányulást. Aki nem használja az eszét, hogy akaratát a helyes célra irányítsa, hanem ösztönei uralma alatt áll, az, ha vezéregyéniség, másokat fog saját hatalmának alávetni. Nem igaz, hogy a relativizmus szabadságot biztosít. Inkább megfosztja az embert a jó és a rossz mércéjétől, és kiszolgáltatja azon erőknek, akik egy "szép új világba" akarják elvezetni, amelyben Isten trónfosztottá válik, és olyan emberek állítják magukat az Ő helyébe, akiknek semmi sem szent többé. Az a demokrácia, amely lerombolja saját erkölcsi alapjait, úton van a diktatúra felé. Korunk szorongattatásai közepette csak egyet tehetünk: egyre szorosabban kell kapcsolódnunk Jézus Krisztushoz, mert tudjuk: a kereszten győzött a sátán, feltámadásában pedig a halál fölött, most pedig győz minden szívben, mely megnyílik előtte, és győzni fog, amikor újra eljön. Ha az élet kultúráját akarjuk felépíteni, akkor meg kell szabadulnunk a szexualizálás zsarnokságától. Amíg ez meg nem történik, nem fog sikerülni véget vetni a meg nem született gyermekek mindennapos tömeges megölésének, nem fog sikerülni a gyermek iránti természetes vágyat újra fölkelteni, s a házasságot és a családot egy életképes kultúra alapjaivá tenni. A megtérés be fog következni. A kérdés csak az, milyen nagy lesz a bukás, milyen erős a fájdalom, míg elégséges számú ember felébred és cselekszik. De már ma is megélheti minden egyes ember a szexualitását úgy, hogy beilleszti azt az élet törvényei közé. A világ egyetlen diktatúrája, még a média diktatúrája sem tarthat vissza minket saját szerelmi életünk oly módon való rendezésétől, hogy az az életet hordozza és megtartsa, és tartós boldogság forrása legyen. Ellenállást tanúsítanak mindazok, akik a szorongattatás ellenére családot alapítanak, gyakorolják és továbbadják azokat az erényeket, amelyek a család alapjai: a hűséget, a szolidaritást, a felelősségvállalást. Ellenállást tanúsít minden ember, aki elhatározza magát az Isten parancsai szerinti életre, mert csak így elégítheti ki szeretet utáni vágyát. Ébredjünk fel! Keljünk fel, hogy a "szép új világ", amelynek eljövetelét Aldous Huxley a múlt század harmincas éveiben megjósolta, ne váljon valósággá. Mi bizonyosak vagyunk benne: a szeretet igazi forrását nem lehet betemetni. Isten a szeretet, és aki kinyitja az ajtót, amelyen Jézus kopog, megtapasztalhatja, hogy ő élő és irgalmas Isten. Az embert saját hasonlatosságára férfinak és nőnek teremtette, mert szeretetre hívta meg őket. Az Isten elleni lázadás nem lehet radikálisabb, nem lehet őrültebb annál, mint amikor az ember férfi és női mivoltát tagadja. A keresztények Krisztus győzelmének hitéből élnek. Számukra az a feladat, hogy hűségesek maradjanak akkor is, ha a hűség veszélyessé válik. Jézus előre megmondja: "A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül." (Mt 24,12-13)

2009. február 11., szerda

Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

2009. február 10., kedd

2009. február 8., vasárnap

MECIAR: A SZLOVÁKOKNAK NEM KELL BOCSÁNATOT KÉRNI A MAGYAROKTÓL”


Vladimír Meciar üdvözölné, ha a magyarok "az 1938-as és az 1968-as megszállásért" egyként bocsánatot kérnének, Szlovákiának ugyanakkor nincs oka megkövetni a magyarokat.
Mi a Szent Korona Rádióban eleget teszünk Meciar felszólításának!
Kedves Mecser László, remélem nem veszed sértésnek megszólításunkat!
Mi Magyarok mindig toleráns, és befogadó nemzet voltunk, így felszólításodnak természetesen eleget teszünk!
Így bocsánatot kérünk, hogy kétszer is megzavartunk a mi úgynevezett honfoglalásunkkal!
Megzavartuk Szlovákiát! Tudod úgy 470, és 895 körüli években.
Hát nem emlékszel?
Tévedünk? Akkor még nem is volt Szlovákia?
Bocsánatot kérünk!
Bocsánatot kérünk, hogy megzavartuk Szlovákiát a pozsonyi csatában 907-ben!
Nem emlékszel?
Tévedünk? Akkor nem volt még Szlovákia?
Bocsánatot kérünk!
Bocsánatot kérünk a Szent Istváni országunk, Szent István királyunk megkoronázásáért!
Tudod pontosan 1000-ben!
Hát nem emlékszel?
Tévedünk? 1000-ben sem volt még Szlovákia?
Bocsánat a tévedésért!
Bocsánatot kérünk, hogy a Felvidéki területeket megóvtuk a tatárjárástól!
Tudod pontosan 1241-42-ben!
Hát még erre sem emlékszel?
Tévedünk? 1241-42-ben sem volt még Szlovákia?
Bocsánat a történelmi tudásért!
Bocsánatot kérünk, hogy a Magyarság színe java, és Lajos királya Mohácsnál védte a Felvidéket a török elől is, pedig a törökök testvéreinknek tekintettek minket Magyarokat.
Tudod 1526 augusztus 29-én!
Tudom, tudom erre sem emlékszel…
Bocsánatot kérünk!
Bocsánatot kérünk azért is, hogy a Rákóczi szabadságharcban megpróbáltuk a Felvidéket is felszabadítani a Habsburg elnyomás alól!
Tudod …., igen igen úgy 1700-as évek azaz.
Látom már valami dereng!
Egy a baj László, még akkor sem rajzolták a térképekre Szlovákiát…
De! Mi bocsánatot kérünk!
És bocsánatot kérünk 48-ért, 1919-ért, bocsánatot Trianonért, Párizsért.
Ja, Te már nem is tudsz magyarul? Mondjam tót nyelven.
Tudod ez a kis nemzet már több mint 1000 éve itt él, és megbecsülte azokat a tótokat, akik beilleszkedtek a Szent Korona Országába!
Mi nem vettük el nyelveteket, mi nem vettük el hazátokat, mert mi vagyunk azok akik bocsánatot kérnek, mindig mindenhol, mindenkitől.
Tudod, a te országod (nekünk „csak” felvidék) már több mint ezer éve!
Mond te bokszoló, hol lesz a tótok országa 1000 év múlva?
Mi itt leszünk!
Tudod miért?
Mert mindig megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és a lelkiszegényeknek!
(Drukker – Szent Korona Rádió)

2009. január 23., péntek

MAI ESEMÉNYEK A PRÓFÉCIÁK FÉNYÉBEN

Az utolsó időkre nézve hétféle jelet figyelhetünk meg:


1.
A természet jeleit.
2.
A társadalom jeleit. / Mint Noé idejében/
3.
A technológia jeleit
4.
A „Gyülekezet” jeleit, tanításait.
5.
Izrael jeleit.
6.
A világpolitika jeleit. (Az egy világigazgatási rendszer előkészületeit.)
7.
A próféciák jeleit. (Amik már beteljesedtek, és amelyek még ezután fognak megtörténni.)

Részletek Dr. Charles Sanders bizonyságtételéből, ami az utolsó időkre vonatkozik.

Testvérünk évekkel ezelőtt, mint tervezőmérnök dolgozott, speciálisan a kompjúter microchipek területén. Egy kutatócsoportnak volt a vezetője.

Ez a csoport az egészségügy részéről azzal volt megbízva, hogy dolgozzon ki egy olyan csipet, ami az emberi testbe beépíthető és alkalmazható a mozgássérült betegek megsegítésére. Erre a kutatásra abban az időben 1,5 millió dollárt fordítottak.
A kutatás sikerrel járt. A microchipek különböző változatban lettek kikísérletezve és ma többféle formában, többféle célra alkalmazzák
A kísérletek során sokféle microchip jött létre. Észrevettük, hogy némelyik képes befolyásolni az illető idegrendszeri működését, megváltoztatni viselkedését, kedélyállapotát. Mindez természetesen kísérletezéseinknek csak egy-egy fokozata volt. Ahogy haladtunk előre a chip egyre kifinomultabbá és komplikáltabbá vált. Majd eljutottunk arra a pontra, mikor rájöttünk, hogy lapos alakú csipet nem használhatunk a szervezetbe való beépítésre, mert nem dolgozik. Egy más formájú chipet kellett terveznünk, olyant, ami nagyon kicsi. /kb. mint egy rizsszem/. Ma már az ilyen bőr alá injekciózható kompjúter microchipet széleskörben alkalmazzák az állatok megjelölésére. Los Angelesben pl. van egy vállalkozási csoport, akik azt állítják, hogy egy billió háziállatot /kutyát, macskát stb./ képesek ellenőrzésük alatt tartani és hollétüket pontosan kimutatni. Megjegyzem: ilyen műtéteket már Budapesten is végeztek. Azért beszélek erről nektek, mert ezek a dolgok valóságosak és haladunk előre az ún. „microchip pozitiv identification(a személyek microchippel való megjelölésének szisztémája) felé.
Közel 1,5 milló dollárt használtunk fel a kísérletezések során. Az egyik fő kérdésünk az volt, hogy a szervezet, melyik részébe kell elhelyezni a compjúter microchipet.
A microchipbe 250 000 részegység van beépítve, ezek között van egy feltölthető piciny lítium elemecske. Az egyik megoldásra váró probléma az volt, hogyan lehetne feltölteni ezt az elemet? Tudtuk, nem tehetjük vele azt amit az óránkkal, amiben évenként cseréljük az elemet. Így magába az elembe kellett beépítenünk egy kis felültölthető áramkört, ami majd a testhőmérséklet változásának hatására töltődik. Sok pénzt adtunk ki arra a kísérletezésre, hogy megtudjuk, a test melyik részében van a leggyorsabb hőmérséklet-változás. Mikor a jelentést megkaptuk ez állt benne:

1./ A homlok hajtőnél lévő részén és

2./ a jobb kézfejen.

A feladat megoldása közben a magam részéről volt egy dolog, ami nagyon nyugtalanított. Ez az elemhez felhasználható lítium volt. Tudtam, hogy ebben az anyagban olyan veszélyek rejlenek, amelyek később bizonyos problémákat okozhatnak, ezért szerettem volna más anyagot használni az elemhez, de feletteseim ezt nem hagyták jóvá.
Később, amikor Isten ráhelyezte életemre az Ő elhívását, és fokozottabban kezdtem tanulmányozni a Szentírást, akkorra értettem meg, miért volt bennem az a nyugtalanság, de erre majd később térek rá.
Szeretném, ha most odalapoznátok a Jelenések könyve 13-16 részéhez, ahol mutatok nektek valamit. A Biblia azt mondja:


16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;

17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének a száma. ( K.G. Bibiliából)

Amikor ezt olvastam, azt mondtam:
- I
stenem, de jó, hogy én ezt nem tettem! Nem volt részem abban, hogy én valakire is bélyeget helyezzek.

De Isten azt mondta:

- Nézd meg a bélyegzés szó jelentését a görögben. A bélyegzés szó eniragma jelentése annyi, mint: karcolás, egy jelzés, egy bélyeg, vagy egy bevágás. Az előbbi szó elvisz bennünket egy másik görög szóhoz: charegsz aminek jelentése: valami, aminek hegye van, egy hegyes, beszúró, alászúró eszköz.


Amit János látott, - mikor Jézus a Jelenések könyvében leírt dolgokat mutatta neki. Hiszem, hogy nem volt más, mint egy olyan tű, amit most használnak a microchip bőr alá való beszúrásához.
Azokon a konferenciákon, amelyeken résztvettem, Luxemburgban, Londonban, San Franciscoban és más helyeken, - összesen 12 ilyen „ New Word Order” /Új Világrend/ gondolatával foglalkozó tanácskozáson voltam jelen. A háttérben mindig ott volt az újfajta azonosítási rendszer kidolgozásának kérdése.
Testvéreim, ez nem egy „ Bar Code”/ vonalkód / lesz, amivel az árukat jelölik meg, mert egy Bar Code-ba nem tudsz elég adatot tárolni. Hiszem, hogy a személyek azonosításához legjobban felhasználható eszköz a kompjúter micrichip a bőr alatt.
Szeretném megemlíteni, hogy ma reggel abban a templomban, ahol résztvettünk az Istentiszteleten, egy férfi jött hozzám, aki állami alkalmazásban áll. Elmondta nekem, hogy a közelmúltban részt vett egy értekezleten, ahol kijelentették, hogy az államigazgatás kulcspozícióit betöltő személyek kapni fogják a microchipet.
Isten valami mást is mutatott nekem a Jelenések könyve 13,18-ban megírt antikrisztusi 666-nak jelentőségével kapcsolatban. Kutatásaim során megértettem, hogy a 666-ot kifejező szónak görög jelentése elvisz bennünket a stigma szóhoz, ami annyit jelent, mint: -átütni, átlyukasztani, beleszúrni egy jelet a tulajdonjog felismerése végett.

Ez 33.4
Ha valaki már most hallja a trombita hangját, de mégsem vigyáz magára, úgyhogy a kard odaérve elragadja, akkor a vére a saját fejére száll.

Ez 33.6
De ha az őr, látva, hogy közeleg a kard, nem fújja meg trombitáját, és nem riasztja a népet, s a kard odaérve elragad egyet közülük, akkor bár saját bűne folytán ragadta el, vérét mégis az őrtől kérem számon.

Testvérek, azért vagyok itt elmondani ezeket, mert napjainkban a dolgok sokféle formában függnek össze egymással.Vannak gyermekek Floridában a napközi otthonokban, ahol már kapják a mikrochip meglelöléseket. Ez a módszer sok-sok helyen van már használatban. Adják pl. olyan betegnek, akik betegségükből kifolyólag nem tudnak tájékozódni, könnyen elbarangolnak, eltévednek, a chip segítségével könnyen megtalálják őket.
Még egy másik dolgot is szeretnék megmutatni, amit korábban már említettem nektek. Én harcoltam a microchip elemben lévő lítium anyag használata ellen, de legyőzettem, s így megmaradtak a lítiumnál. Annak idején beszéltem egy orvossal a Bostoni Medical Centerből, - kérdeztem, hogy mi a véleménye a koncentrált lítium használatáról a mikrochipben?

- Mi történik, ha a chip tönkremegy és kifolyik belőle a lítium?

Ez az orvos egy ateista volt. Azt válaszolta:

- Nagyon fádalmas sebet, fekélyt okoz.

Azután olvastam a Jelenések könyve 16, 2-ben lévő igéket:

Jel. 16,2

Elméne azért az elsõ, és kitölté az õ poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiknek vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét.

Szeretném nektek kiemelni a fekély szót. Nézzétek meg, hogy ez egyes számban van írva! A baj nem a fekélyekben, hanem a fekélyben fog jelentkezni. Hiszem, amikor a világra elérkezik majd Isten ítéletének ez a szakasza, az igében leírt események hatására a bőr alatt levő chipek fel fognak pattanni, a lítium kiömlik és azokon, akik magukra vették az antikrisztus bélyegét, azokon megjelenik a fájdalmas fekély.
Tudjuk, hogy Isten mindenható, mindent tudó és egyidőben mindenhol jelenlevő Isten. De mit tehet az antikrisztus? Neki fel kell használnia minden létező technológiát arra, hogy az embereket ellenőrzése alatt tartsa. És fel is fog használni mindent, ami csak lehetséges.

Én egy üzenetet hoztam számotokra, az üzenet: - hogy a technológia már itt van!
A fejünk felett van 23 műhold, amik képesek teljes pontossággal leolvasni egy postabélyeget, ha ott fekszik valamelyik teniszpályán. Ha arra gondolsz, hogy titokban tarthatod azt, hogy ma idejöttél a templomba, tévedsz. A műhold minden 19. percben le tudja olvasni a parkolóban lévő kocsi rendszámtábláját különösebb probléma nélkül. A technológia itt van!
Három héttel ezelőtt jelentették be, az új műholdakat, az ún. „LEO” /Low Orhaining Satelittes/ alacsonyan járó, Földet vizsgáló műbolygókat, melyek elől senkinek sem lesz lehetősége elfutni vagy elrejtőzni.
Most sokan mondják még: - a bekövetkezendőket mi el fogjuk kerülni, ilyen dolgok nem fognak velünk megtörténni.
Szeretném felhívni figyelmeteket, hogy ezek a dolgok máris történnek!
Mondhatom nektek, hogy a mai rendszer gyors lépésekkel halad a pénz nélküli társadalom megvalósítása felé. A hitelkártyák, és egyéb kártyák helyét átveszi majd az „okos kártya”!
Amerikában arról tárgyalnak az illetékesek, hogy ilyen kártyát fog kapni minden felnőtt és minden gyermek. Erre a kártyára az adatokat ugyanúgy rá tudják rakni, mint az általunk készített chipre, amit a homlokba vagy kézfejbe ültetnek be. Az adatokat, információkat ezeken elektronikusan lehet törölni vagy hozzáadni. A rendszer tehát, mint látjátok teljesen kész az emberek megjelölésére.

AZ ÜZENET, AMIT ISTEN RÁMBÍZOTT AZ, HOGY MEGMONDJAM:

NE VEGYÉTEK FEL!!!

Ha valaki hozzád jön, és téged kérdez, mond te is neki, hogy ne vedd fel!
Gyorsan haladunk ebbe az irányba. Amerikában, a szociális segélyezési szisztémával szemben elkövetett csalások összege negyedévenként 500 millió dollár. Illetékes személy nyilatkozott a TV-ben egy interjú keretén belül és kijelentette, hogy a csalásokat hamarosan meg fogják szüntetni, mert meg fog történni a minden kétséget kizáró személyazonossági jelölés./ Positive Identification / A beszélgetés vezetője megkérdezte milyen módszerrel?

- Elektronikus média a bőr alatt.

Az USA elnökének van hatalma ahhoz, hogy olyan személyazonosítási rendszert használjon fel amit a legjobbnak lát. Vannak emberek akik azt kérdezik tőlem:

- Mi történik velem, ha a szívemben valójában nem értek egyet a bélyeg feltételével, de a szorító körülmények miatt kénytelen vagyok megtenni?

Nem lehet más válaszom nekem sem, mint amit Isten Igéje mind a Jelenések könyve 14, 9-12-ben:

Jel 14.9
Egy harmadik angyal is megjelent, és nagy hangon így szólt: "Aki leborul a vadállat és képmása előtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét,
Jel 14.10
az inni fog az Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tűzben fog gyötrődni a szent angyalok és a Bárány színe előtt.
Jel 14.11
Gyötrelmének füstje felszáll örökkön-örökké, és nem találnak nyugtot sem éjjel, sem nappal, mert leborultak a vadállat és képmása előtt, s viselték nevének bélyegét."
Jel 14.12
Ez az alapja a szentek állhatatosságának, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét.

Újra csak azt mondom, hogy nincs más válaszom: NE VEDD FEL !

Ez nem olyan dolog, amivel játszani lehet!


HA FELVESZED, NEM TUDOD VISSZAVONNI!


Ott ültem a nagy államvezető férfiakkal Luxemburgban a konferencián, mikor arról beszéltek, hogy mindaddig lehetetlen az embereket ellenőrzésük alatt tartani, amíg nem tudják egyenként megkülönböztetni és nyilvántartani őket. Annyi visszaélés és csalás történik szerte a világban, mert nem tudják ellenőrizni és nyilvántartani őket. Valakinek hamisított igazolványa lehet, lehet valakinek más által elveszített igazolványa, lehet valakitől kölcsönkért igazolványa, de ha ott van a microchip a kézfejen vagy a homlokon, azt nem lehet elveszíteni.
Te elveszítheted a kulcsodat, de nem veszíted el a fejedet. Ezt nem lehet hamisítani, ezzel nem lehet manipulálni. Ha valaki ellopja a kezedet, és magával viszi, hogy élelmiszert vásároljon magának, a pénztárnál mindjárt tudni fogják, hogy valami nincs rendben.
Ha ez az egyik legmegfelelőbbnek látszó személyazonossági módszer - és ez már itt van testvéreim! –ezt használni fogják. Ez általánosítva lesz!
Ma pl. beszéltem valakivel Svédországból, aki elmondta, hogy ott már 6000 embernek beültették a chipet minden probléma nélkül. Ezt a módszert alkalmazni fogják világszerte. Az előbbi ige az egész világról beszélt, nemcsak Amerikáról. Tudjuk a megbízottak komolyan dolgoznak az „ Egy Világigazgatási Rendszer” kidolgozásán.

Sok mindenről tudnék még beszélni nektek!

De a fő üzenet mindabban, amit elmondtam:

NE VEGYÉTEK FEL AZ ANTIKRISZTUS BÉLYEGÉT!!!

Jézus mondja: - zárjuk szívünkbe, akkor megtartatunk.

Jel.3.10
Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit.

Jel 21.7
Ez lesz a győztes öröksége: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz.