2010. október 25., hétfő

Testvér... talán Te is voltál már úgy, hogy életed bizonyos szakaszaiban olyan nehézségek, próbatételek súlya rakódtak a válladra, hogy elmondhattad a zsoltáríróval: Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Zsolt 32,3. De gondold el, Jób micsoda veszteségeket élt át... a mi szenvedésünk ahhoz képest elenyésző, Jézus Krisztus szenvedéseire nem is gondolva! Az Úr megenged kemény próbákat, nyomorúságot az életünkben, de a kimenekedést is megadja, ha a próbák elérték céljukat! De mi a céljuk ezeknek a nyomorúságoknak az életünkben? Hogy meglássuk, nincs más kapaszkodónk, egyedül az Úr! Amíg ezt nem látjuk meg az életünkben, addig tartanak a próbák. A világ erre azt mondaná (mondja is), hogy a keresztyén ember tehetetlen. De Isten gyermeke ebben a tehetetlenségében tapasztalja meg az Isten kegyelmét. Ha már minden emberi segítség csődöt mondott... ha már nem tudsz senkihez fordulni segítségért... ha már annyira kiment a lábad alól a talaj, hogy az életedet is eldobdád (ez az ellenség legnagyobb támadása)... ha már minden kapaszkodót elveszítettél... ha "egyedül" maradtál a próbák terhe alatt, ekkor jöhet el életedben az a pillanat, amikor felébreszted Jézus Krisztust életed hajójában, ahogy egykor a tanítványok tették:
És az Ő tanítványai hozzámenvén, felkölték Őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Máté 8,25-26.

És megtapasztalhatod ezek után azt a hatalmas szabadítást, ahogy Jézus lecsendesítette a tengert. Neki mindenek engedtek, minden felett hatalma van. Még a Te porszem életed fölött is.
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Máté 28,18.
A hívő keresztyén ember nem hiányozhat az élet iskolájának ezekről az "óráiról". Az összetörettetés életünk, tanítványságunk nagyon fontos része. De bízz az Uradban, mert Ő ott van melletted és nem engedi el kezed. Neki Te mindennél fontosabb vagy... szeret téged. És ha mi megerősödtünk, és bizodalmunk van az Úrban, akkor az áldásait is megtapasztalhatjuk.

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jak 1,17

2010. október 23., szombat

AZ ŐSZ ÜZENETE
Nem szeretem az őszt. Nyirkos, ködös, esős reggeleire még csak rágondolva is önkéntelenül összehúzom magamon a pulóveremet. Diákkoromra gondolok: szinte csontjaimig hatolt a ködös hideg, s órák kellettek, mire szinte "kiengedett" testemből a fázósság. Szinte sóvárogva várom az egyre gyengülő nap melegét, ha néha-néha kaphatunk belőle egy kevéskét, de már nagyon jól tudom, a nap melegítő sugaraiból minden nappal kevesebb jut majd, s végül kiteljesedik a hideg uralma.Kapaszkodom valami reménysugárba, s keresem benne a jót, s nem értem Petőfi mit látott benne olyan szépet, melyet versbe is öntött.
Ma hajnalban azonban megértettem valamit: az üzenetet, melyet Isten ezáltal az évszak által küldött el nekem. Egy valami biztos: ősszel a legpompásabbak a fák!Sokat utazom, s a minap is megtelt a szívem hálával, hogy az Úr ilyen csodásat alkotott.Ahogy halnak, csendben elbúcsúznak a levelek a fák ágairól, utolsó -mint egy búcsú üzenetként- káprázatosan gyönyörűvé teszik a tájat.Mindenütt aranysárga, bordó, rozsdabarna színűbe öltözik ilyenkor a temészet. Isten üzenete számomra egy apró kis gondolat, mégis megragadott, mert egyre szaporodó éveimre nézve elszomorodás helyett belső békességre int.
Volt idő, mikor kétségbeestem, mikor rádöbbentem, hihetetlen gyorsasággal rohannak felettem az évek. Lassan megöregszem, elenyészem és elmúlok erről a földről, noha tudom hová megyek -hisz mennyei Hazám felé igyekszem- mégis elöntötte szívemet a félelem: Istenem milyen lesz az öregkor?! Mi lesz, ha már "más övez" fel engem?! Milyen öröm várhat egy idősödő embert?! Belső derű vagy emberektől való lassú elhagyattatás?! Magány?!
Aztán ez a rettegés elmúlt a szívemből. Isten mélyebbre ásott bennem, tisztított, formálta jellemem, s ragaszkodóbbá tette szívem Őmaga felé jobban, mint bármikor azelőtt.
Ma hajnalban még tovább vitte bennem munkáját Szelleme által: beszélgetett velem, s lélekben elém hozta azokat a gyönyörű leveleket, amelyeket hetek óta szinte minden nap megcsodálok.
A levél nem csak úgy egyszerűen hull le a fáról. Ha zöld színében hullna le, a fa betegségét jelezné.Amikor a természet még telve van élettel, fürdik a nap melegében a fa teljes egészében áramlik a gyökérből a tápanyag. Minden apró ágacskába, s levélkébe jut belőle bőven.Aztán közeledik az ősz.S a természet -Isten drága teremtési rendjének megfelelően- felkészül az elmúlásra, a hidegre, a télre. A télre, mikor mindennek el kell csendesülnie, pihennie...S a fák is készülődnek. Készülődnek, hogy az elcsendesedés után újjá éledjenek, s rügyet fakasszanak, új leveleket, termést, gyümölcsöt hozzanak!De a mostani levelekre már soha többé nem lesz szükség. Azok valóban elenyésznek, elhalnak...Igen, a fák is készülődnek. Egyre inkább egy helyre koncentrálja a tápanyagot önmagában: a gyökérzetbe. Mintha csak tudatosan arra gondolna: mind többet össze kell gyűjtenem, egy helyen tárolnom, hogy tavasszal minden erőmmel áramoltassam egész testembe, s belőlem így új élet, gyümölcs születhessen!
S ahogy az éltető tápanyagból egyre kevesebb jut a levelekbe, azok szépen lassan elváltoznak.Elváltoznak színeikben.Ettől, a levelek lassú elmúlásától kapnak a fák Istentől olyan csodálatos ruházatot!
S lassan hajnalban megfogalmazódott a csendes imádság bennem: Uram! Bárcsak így múlhatnék el erről a földről én magam is: ahogy mind kevesebb lesz bennem az életből, annál több lenne bennem Szentlelkedből!S venne az egész valóm már ezen a földön lelkiképpen ilyen pompás a Mennybe készülő öltözetet!Bárcsak kiteljesedne bennem a Tőled kapott öröm, békesség és reménység!S az életem drága Igéje meghatározóvá lehetne számomra, hogy aki csak rám néz, s lassan elmúló testemet látja, egyben a bizonyságot is láthassa rajtam:


HA ELENYÉSZIK IS TESTEM ÉS SZÍVEM,
SZÍVEMNEK KŐSZIKLÁJA ÉS ÖRÖKSÉGEM
TE MARADSZ, ISTENEM, ÖRÖKKÉ!
(Zsoltárok 73,26)

Bár ilyen lenne az én "őszöm"!

2010. október 21., csütörtök

Amikor csendesen, belső békével a szívünkben szólunk embertársainkhoz, szavaink gyökeret vernek. Megmozdítják, feltörik a szunnyadó erőket, kaput nyitnak a másik lelkének ajtaján. A segítő, biztató szó úgy kell mindenkinek, mint egy falat kenyér, ne fukarkodjunk vele. A jó szó a másik lelkében termékeny talajra hullik és idővel ott életre kel és gyümölcsöt hoz.
LÁTHATÓ AZ ISTEN

Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könnyben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben Ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fény korlátja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom:
Ítéletes, Zivataros, villám-világos éjszakákon.

* * *

"Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. (...) Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött."


* * *

"Minden embernek van egy útja, amelyiken járnia kell. Nem lehet letérni róla. Az ember azt hiszi, hogy akik egy födél alatt élnek, azoknak útjok is egy. De ez nem így van. Nem a födelen múlik, hanem az utakon. A födél nem tartja össze az utakat, ha azok nem úgy indultak, hogy egymás mellett haladhassanak hosszú ideig."


Wass Albert

2010. október 20., szerda

A HAARP project

Alkalomhoz illően ma éjjel egy titokzatos, időjárás-befolyásolási kísér(le)tet vizsgálunk meg. Lehet, hogy a nagy nyilvánosság csak álca? Tények és talányok.
A Nagy Hadrongyorsító után egy újabb különleges létesítményt mutatunk be, amely viszonylag kevés figyelmet kapott a hazai médiában, pedig igen sajátságos célokat szolgál. Hogy pontosan milyeneket? Azt talán senki nem tudja néhány kiváltságos tudóson és katonai vezetőn kívül, akik Alaszka kietlen jégmezőin, fagyos tundráin dolgoznak.
Itt emelkedik ugyanis az a több száz példányból álló, túlméretezett ruhaszárító formájú, scifibe illő anenna-mező, amely közel 10 éve nem hagyja nyugodni az Ufó-rajongók, a pacifisták, valamint az összeesküvés-elméletek kedvelőit. Ez a HAARP, vagy más néven High Frequency Active Auroral Research Program, legalábbbis amennyi látható belőle. Elméleti (nyilvános) célja az Ionszféra tanulmányozása, méghozzá aktív eszközökkel. Ez azt jelenti, hogy nem csak mérik az Ionoszférában zajló eseményeket, ott eredő sugárzási frekvenciákat, hanem nagy energiájú rádióhullámokkal befolyásolják is azt. Vagyis, óriási teljesítményű adókkal, nagy intenzitású sugárnyalábbal bombázzák a légkör ezen rétgét, az eredményt pedig a mezőn álló antennákkal mérik - elméletileg.

További képek: Az eredmény ugyanis sokak szerint nem csupán néhány visszavert radarhullám, amely az ionoszféra állapotát tükrözi. Számtalan elmélet kering arról, hogy a kisugárzott energia mi mindenre lehet képes; és ezek közül még a legkevésbé vad elképzelés az időjárás aktív befolyásolása. Sokan még ezen is túlmennek; úgy vélik, hogy a HAARP segítségével lehetővé válik földrengések kiváltása, vagy éppen az emberi tudatállapot befolyásolása, méghozzá távoli kontinenseken, földrészeken. Persze néha ugyanezek az emberek azt is állítják, hogy naponta elrabolják őket, vagy szellemekkel társalognak.De vajon mi lehet az igazság a HAARP projecttel kapcsolatban? Vizsgáluk meg a tényeket kicsit részletesebben.
Először is, a HAARP project (látszatra) közel sem olyan titkos, mint bármilyen más katonai fejlesztés, vagy akár a híres-hírhedt 51-es körzet. A HAARP projectnek saját honlapja van, webkamerával és fotókkal. A HAARP project látható Google Earth-on (62.3928 N, 145.1502 W), igaz, valamiért az egyi felét "véletlenül"(?) kisebb felbontásban vette fel a műhold. A HAARP projectet részben az amerikai Légierő, részben a Haditengerészet finanszírozza (ami persze nagon is elgondolkodtató egy tudományos kísérlet esetében). A HAARP projectnek saját erőműve van, mivel a kisugárzott energiamennyiség leadásához több MW-ot használnak fel az antennák. Mihez kell ennyi energia? Kétségtelen, hogy alkalmas lehet például az EMI-hatás részleges kiváltására, mi bizonyos típusú atombombák robbanásakor keletkező, elektromos kommunikációt és elektronikát megbénító másodlagos effektus. Ezt figyelembe véve a HAARP lehet védelmi fegyver, de vajon hogyan irányítható?
Az időjárás módosítása a szekptikusok szerint azért képtelenség ily módon, mivel az Ionoszféra a 30-150 km-es magasságon helyezkedik el, míg az időjárás, mint folyamat (ismereteink szerint) döntően a troposzférában, max. 10-15 km-es magasságig zajlik. Ez az elmélet viszont figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az utóbbi évtizedekben fény derült számtalan olyan magaslégköri jelenségre, amelyek valószínűleg döntően hozzájárulnak a légkör elektromos engyensúlyának fenntartásáoz. Ilyenek például a normál, láthat villámok felett keletkező titokzatos, kékes-vörös színben pompázó jetek, sprite-ok v. manók, amelyek - tiszavirág életű létezésük idejére - akár a mezoszféráig is felérhetnek. Mivel ezeknek a puszta létét is alig több, mint tíz éve fedezték fel, szinte semmit nem tudunk az időjárásban betöltött szerepükről, vagy természetükről. Lehetséges, hogy a HAARP project megalkotói többet tudnak minderről?
Ami a tudatmódosítást illeti, elméletileg valóban befolyásolhatóak az emberek alacsony frekvenciás rádióhullámokkal, ha azok elég erősek. Természetesen nem lehet őket rávenni arra, hogy "A" kóla helyett "B" kólát vegyenek, vagy X helyett Y elnökre szavazzanak; de hangulatok, például eufória v. depresszió egyaránt stimulálhtóak lehetnek így.
Ugyanakkor viszont a HAARP project ennél jóval magasabb hullámsávokon sugároz (legalábbis hivatalosan). Rejtély viszont, hogy - ha folytak, vagy folynak is ilyen irányú kísérletek - hogyan lehetne irányítani mindezt földrajzilag. És mielőtt bárki azt hinné, hogy csak az USA telepít titokzatos komplexumokat távoli, elhagyott vidékeken, egy még ennél is több talányt felvető alakzat található Szibéria egy félreeső szegletében. Ennek a kísérteties épületegyüttesnek nincs hivatalos honlapja (további képek itt) , és nincs rá se hivatalos, se félhivatalos magyarázat.
Vajon ez lenne az Orosz HAARP project? Az időjárást akarták ezekkel az óriási, transzformátorokra emlékeztető monstrumokkal befolyásolni? Lehetséges ez? És ha az amerikai változat csupán meteorológiai kutatás, akkor miért a Légierő és a Haditengerészet finanszírzza?

2010. október 6., szerda

2010. október 4., hétfő