2010. október 25., hétfő

Testvér... talán Te is voltál már úgy, hogy életed bizonyos szakaszaiban olyan nehézségek, próbatételek súlya rakódtak a válladra, hogy elmondhattad a zsoltáríróval: Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Zsolt 32,3. De gondold el, Jób micsoda veszteségeket élt át... a mi szenvedésünk ahhoz képest elenyésző, Jézus Krisztus szenvedéseire nem is gondolva! Az Úr megenged kemény próbákat, nyomorúságot az életünkben, de a kimenekedést is megadja, ha a próbák elérték céljukat! De mi a céljuk ezeknek a nyomorúságoknak az életünkben? Hogy meglássuk, nincs más kapaszkodónk, egyedül az Úr! Amíg ezt nem látjuk meg az életünkben, addig tartanak a próbák. A világ erre azt mondaná (mondja is), hogy a keresztyén ember tehetetlen. De Isten gyermeke ebben a tehetetlenségében tapasztalja meg az Isten kegyelmét. Ha már minden emberi segítség csődöt mondott... ha már nem tudsz senkihez fordulni segítségért... ha már annyira kiment a lábad alól a talaj, hogy az életedet is eldobdád (ez az ellenség legnagyobb támadása)... ha már minden kapaszkodót elveszítettél... ha "egyedül" maradtál a próbák terhe alatt, ekkor jöhet el életedben az a pillanat, amikor felébreszted Jézus Krisztust életed hajójában, ahogy egykor a tanítványok tették:
És az Ő tanítványai hozzámenvén, felkölték Őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Máté 8,25-26.

És megtapasztalhatod ezek után azt a hatalmas szabadítást, ahogy Jézus lecsendesítette a tengert. Neki mindenek engedtek, minden felett hatalma van. Még a Te porszem életed fölött is.
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Máté 28,18.
A hívő keresztyén ember nem hiányozhat az élet iskolájának ezekről az "óráiról". Az összetörettetés életünk, tanítványságunk nagyon fontos része. De bízz az Uradban, mert Ő ott van melletted és nem engedi el kezed. Neki Te mindennél fontosabb vagy... szeret téged. És ha mi megerősödtünk, és bizodalmunk van az Úrban, akkor az áldásait is megtapasztalhatjuk.

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jak 1,17

Nincsenek megjegyzések: