2008. január 23., szerda

ÉNTŐLEM LETT E DOLOG...
Életed csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra ma, gyermekem; ezt akarom elmondani neked, azért, hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el azt a szíved mélyére. Legyen nyugvópárnád fáradt fejedet lehajtanod. Az üzenet így szól:
"ÉNTŐLEM LETT E DOLOG."
Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az az én szemem fényét bántja? (Zak 2,8). Mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívül módon ügyelek a neveltetésedre. Amikor kísértések vesznek körül, ellenségek támadnak rád, tudd meg: "Éntőlem lett e dolog." Én a körülmények Istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért mert én választottam számodra azt a helyet.
NEM IMÁDKOZTÁL ALÁZATÉRT?
Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedből? "Éntőlem lett e dolog." Én vagyok az, akié a menny és a föld. Mert azt akarom, hogy mindent tőlem kérj és teljesen tőlem függj. Gazdagságom határtalan (Fil 4,19). Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben.
A NYOMORÚSÁG ÉJSZAKÁJA VESZ KÖRÜL?
"Éntőlem lett e dolog." Én, Jézus, tudom mit jelent ez. Hisz én vagyok a "fájdalmak férfia, betegség ismerője" (Ézs 53, 3.) Elvettem mellőled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tőlem (2 Tesz 2, 16, 17).
CSALÓDTÁL BARÁTAIDBAN?
Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a szíved? "Éntőlem lett e dolog." Én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld: Én, Jézus, vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben. Azután vágyom, hogy meghitt barátod lehessek.
HAZUGSÁGOT MONDOTT VALAKI RÓLAD?
Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanság ért, én vagyok az, aki: "Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet" (Zsolt 37, 6).
TERVEID HALOMRA DŐLTEK?
Levert és kiábrándult vagy? "Éntőlem lett e dolog". Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat. Pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. "Erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad" (2Móz 18, 18). Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvő.
VÁGYVA VÁRTÁL, HOGY VALAMI NAGY DOLGOT CSELEKEDJ ÉRTEM? És most betegágyon szenvedsz! "Éntőlem lett e dolog". Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanult türelmesen várni. Leghathatósabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével.
HIRTELEN RÁD SZAKADT EGY FELELŐSSÉGTELJES, NEHÉZ FELADAT? Indulj csak bátran, és számíts Rám. Azért helyeztelek téged ebbe a felelősségteljes munkába, hogy megtapasztald: "Megáld téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel" (5 Móz 15, 18).
Ma egy korsó szent olajat adok kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmed és gyöngeséged minden megnyilvánulását. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek oly mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dolgodban. "Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon..., mert ez a ti életetek (5 Móz 32, 46-47).
(Laura A. Barton Snow)

Nincsenek megjegyzések: