2008. január 24., csütörtök

Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért,
békességünknek büntetése rajta van,
és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézs 53:4-5

Nincsenek megjegyzések: