2008. március 22., szombat

P
EDIG BETEGSÉGEINKET Ő VISELTE, ÉS FÁJDALMAINKAT HORDOZÁ, ÉS MI AZT HITTÜK, HOGY OSTOROZTATIK, VERETTETIK ÉS KÍNOZTATIK ISTENTŐL! ÉS Ő MEGSEBESÍTTETETT BŰNEINKÉRT, MEGRONTATOTT A MI VÉTKEINKÉRT, BÉKESSÉGÜNK BÜNTETÉSE RAJTA VAN, ÉS AZ Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG.

Ézs 53,4-5

Nincsenek megjegyzések: