2008. március 14., péntek

PSALMUS HUNGARICUS
II.

Ó, én tudom, hogy mi a nagyszerű,
a minden embert megsimogatót
ág mozdulat,az élet s halál titkát kutató,
bölcsen nemes, szép, görög hangulat.
A hűssel bíztató, közös és tiszta tó,
a szabadság, mely minden tengerekben
sikongva úszik, ujjong és mulat!
Kezem gyümölcsötminden fáról szedett.
Nyolc nemzet nyelvén szóltam életemben
és minden fajták lelke fürdetett.
S most mégis, mégis áruló vagyok,
a minden-eszme sajgó árulója,
most mégis bősz barlanglakó vagyok,
vonító vad, ki vackát félti, ója,
vadállat, tíz köröm
és csattogó agyar
s ki eddig mondtam: ember! -,
most azt mondom: magyar!
És háromszor kiáltom
és holtomig kiáltom:
magyar, magyar, magyar!
A nagy gyümölcsös fájáról szakadt
almából minden nép fia ehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Dalolhat bárki édes szavakat
és búghat lágyan, mint a lehelet
s bízvást nyugodhatik, hol várja pad,
s ha kedve támad, bárhová mehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Bűn a mosolygó pillanat, mit lelkem elhenyél,
szívszakadásig így kell énekelnem
Babylon vizeinél:
oooooEpévé változzék a víz, mit lenyelek,
oooooha téged elfelejtelek!
oooooNyelvemen izzó vasszeget
oooooüssenek át,
ooooomikor nem téged emleget!
oooooHúnyjon ki két szemem világa,
ooooomikor nem rád tekint,
ooooonépem, te szent, te kárhozott, te drága!

Nincsenek megjegyzések: